บ้านเรียน

เว็บไซต์ สกล.

16808729_1378382928890601_1252836487_n

เว็บไซต์สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย
http://www.alternativeeducation.or.th/

โฆษณา
บ้านเรียน, ประเมิน, ยื่นแผน, เขียนแผน

บันทึกของหนู บันทึกบ้านเรียน

ริน ฮัตเจสสัน

#บันทึกของหนู

53857872_856172904732319_3815808585405825024_o

เมื่อวาน (14 มีนาคม 2562) ไปส่งประเมินมา เขตว่าเดี๋ยวใกล้ๆ แล้วจะเรียกประชุมอีกที ว่าประเมินจะเป็นแบบไหน ปีก่อนเด็กทำโฮมสคูลน้อย เขตใช้วิธีให้ทำข้อสอบ เห็นว่าปีนี้จะให้พรีเซนท์ เดี๋ยวประเมินแล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกทีค่ะ

ถ้ามองหาการศึกษาแบบเฉพาะบุคคล tailor made พอดีตัวสุดๆ อิสระ และยืดหยุ่นที่สุด รินเชียร์โฮมสคูลจดเขตนะคะ

เราเขียนแผนเอง โดยอิงหลักสูตรแกนกลาง ปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลูกเรามากที่สุด จะทำแบบ 8 สาระ หรือเขียนแผนเป็นกลุ่มประสบการณ์แบบที่รินทำก็ได้

เราดำเนินจัดการศึกษาเองอย่างยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนไปตามความสนใจและพัฒนาการของผู้เรียน ไม่มีการล็อคไว้ว่า ป.1 จะต้องเป็นยังไง ไม่มีข้อสอบให้ต้องมาติว เรื่องไหนเร็วก็ไปต่อได้ เรื่องไหนช้า ก็รอได้ ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใคร

ระหว่างปี มีเขตมาเยี่ยม มีนิเทศน์มาให้คำแนะนำถึงบ้าน

มีงบอุดหนุนให้ด้วย ในฐานะที่เราเป็นสถานศึกษา ปีนี้ได้มาประมาณ 9,000 (ซึ่งไม่พอค่าหนังสือ แต่ดีกว่าไม่ได้ 😆)

ถึงเวลาก็รวบรวมร่องรอยการเรียนรู้ แล้วทำประเมินส่งให้เขต (เราประเมิน 70%)

เขตนัดประเมินอีกที เก็บ 30% ที่เหลือ จบ เลื่อนชั้น

ยากรอบเดียว ตอนเขียนแผน ซึ่งเราต้องเขียนกันเอง ไม่ควรไปจ้างใคร เพราะถ้าเราเขียนเอง มันจะเหมาะกับลูกเรา ถึงเวลาเราก็ทำตามแผน เก็บร่องรอยและประเมินตามแผน ทุกอย่างจะราบรื่นไปหมด

#บันทึกของหนู  #บ้านเรียนทำได้ง่ายจัง

บ้านเรียน

เริ่มต้นทำ HomeSchool #12

Joompot Sriyapan 

#เริ่มต้นทำHomeSchool #12
#บ้านเรียนศรียะพันธ์

มีงานวิจัยหลายแหล่ง ระบุตรงกันว่า โรงเรียนดีไม่เท่ากับพ่อแม่ดี … แน่นอนว่าโรงเรียนดีๆ หรือระบบการศึกษาดีๆ ซึ่งหมายรวมถึงสภาพแวดล้อมดีๆ ก็ส่งผลดีต่อผู้เรียน ซึ่งตอบยากว่า “ดีๆ” ที่ว่าหมายถึงดีแบบไหน หรือดีของใคร

จากสถิติ แม้แต่ประเทศที่หลายๆ คนเชื่อกันว่าสามารถจัดการศึกษาได้ดี เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น หรือแม้แต่ฟินแลนด์ ล้วนแต่เป็นประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายในระดับที่สูงมาก หากจะวัดกันด้วยตัวเลขนี้ การศึกษา หรือสภาพเศรษฐกิจ อาจไม่ใช่คำตอบ คำตอบสำหรับปัญหาหนึ่ง หรือสิ่งที่ดีสำหรับเหตุผลหนึ่ง อาจจะไม่ใช่ “ดี” สำหรับอีกเหตุผลหรืออีกปัญหาหนึ่ง

ดีของพ่อแม่ อาจจะไม่ใช่ดีของลูก ดีของสังคมหรือดีของรัฐ ก็อาจจะไม่ใช่ดีของพ่อแม่ (และลูก) … และดีของลูก มักจะคนละดีกับของพ่อแม่ ซึ่งส่วนมากผู้ใหญ่ก็มีเหตุผลพอให้อ้างได้ว่า เด็กยังไม่รู้ว่าอะไรดีไม่ดี เด็กยังรักตัวเองไม่เป็น หรือกระทั่งเชื่อกันว่าเด็กส่วนมากมีแนวโน้มลงต่ำ ต้องปั้น ต้องขัด ต้องหลอมหล่อถึงจะออกมาดี

ก่อนที่จะไกลไปถึงระดับปรัชญาหรือจุดมุ่งหมายของชีวิต เอาในความหมายทั่วๆ ไป ก็คงไม่ถึงกับแยกกันไม่ออกว่า ดีคืออะไร ไม่ดีคืออะไร พ่อแม่ดีๆ เอาใจใส่ดูแลลูก ให้การอบรมเลี้ยงดู สั่งสอน ตามกำลังที่มี ก็ถือว่าดี ฝ่ายรัฐหรือผู้ที่สร้างระบบการศึกษาหรือสร้างโรงเรียนขึ้นมา เขาก็มีวัตถุประสงค์ที่จะลดความเหลื่อมล้ำ คือไม่ว่ายากดีมีจน ก็จะได้มีโอกาสในการเรียนเท่าเทียมกัน ก็ถือว่ารัฐก็พยายามช่วยละ ได้มากได้น้อยหรือผิดพลาดไม่ตรงยุคตรงสมัยก็ว่ากันไปอีกเรื่อง Continue reading “เริ่มต้นทำ HomeSchool #12”

กฎหมาย, บ้านเรียน

เริ่มต้นทำ HomeSchool #11

Joompot Sriyapan 

#เริ่มต้นทำHomeSchool #11
#บ้านเรียนศรียะพันธ์

การนำลูกออกมาทำบ้านเรียน แต่ละคนมีความคิดหรือความคาดหวังที่แตกต่างกัน บางคนออกมาด้วยความจำเป็น เช่น ลูกเจ็บป่วย หรือต้องย้ายถิ่นที่อยู่หรือไม่สะดวกในการเไปเรียน หรือกระทั่งไปก่อเรื่องก่อราวมา …ตอนทำบ้านเรียนใหม่ๆ พอบอกออกไปว่าลูกเรียน homeschool มีคนถามด้วยว่า “ลูกของพี่ไปต่อยใครมาเหรอ” จนงงไปแวบหนึ่ง พอถามไถ่ใจความถึงได้เข้าใจว่าในความคิดของคนถาม homeschool มีได้สองสาเหตุ คือ ไปก่อเรื่องแล้วโดนไล่ออก หรือท้อง

นอกจากนี้ อีกลุ่มก็อาจจะเป็นคนที่รู้สึกไม่โอเคกับโรงเรียนในระดับที่เลือกได้ คือ อาจจะโอเคกับโรงเรียนแพงๆ แต่มันแพงไง หรือไม่โอเคกับโรงเรียนเก่า ไม่โอเคกับครูบางคน กระทั่งไม่โอเคกับระบบการศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งบางคนก็อาจจะย้ายโรงเรียนมาแล้วและพบว่ายังไม่ใช่คำตอบที่ต้องการ ก็เลยออกมาทำบ้านเรียน

รวมถึงกลุ่มที่ต้องการส่งเสริมอัจฉริยะภาพของเด็กเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ดนตรี กีฬา หรือแนววิชาการต่างๆ หรือเชื่อมั่นว่าสามารถจัดสภาพแวดล้อมและการศึกษาให้กับเด็กที่ดีกว่าการนำไปเข้าโรงเรียนได้

อาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ดูจะเป็นส่วนน้อยหน่อย คือ ไม่เข้าโรงเรียนเพราะพ่อแม่ทุกคนมีสิทธิที่จะส่งลูกเข้าหรือไม่เข้าโรงเรียนก็ได้ ตราบที่ยังสามารถ “จัดการศึกษา” ให้กับเด็กอย่างเหมาะสมได้ โดยไม่จำเป็นว่าต้องดีมากกว่าหรือดีน้อยกว่าโรงเรียน แค่ว่าจัดการศึกษาได้ตามสมควร ซึ่งหลักสูตรการศึกษาไทยก็ไม่ได้ตั้งเป้าไว้สูงมากแต่ประการใด การจัดการศึกษาให้ได้ตามเป้าของกระทรวงศึกษาก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้ว โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยหรืออนุบาล และช่วงประถม จะเพิ่มเป้าของครอบครัวหรือเป้าของเด็กเข้าไปอีกหน่อยก็พอไหว การเข้าหรือไม่เข้าโรงเรียน เป็นทางเลือกที่กฎหมายเปิดไว้ให้เพื่อความสะดวกและเหมาะสมกับประชาชนทุกคนอยู่แล้ว และมีกฎหมายนี้ออกมาหลายสิบปีแล้ว ดังนั้นในทางหนึ่งการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือบ้านเรียน ก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดมากหรือต้องมีเหตุผลมากมายอะไร หรือต้องมีเหตุผลไปอธิบายอะไรกับใคร Continue reading “เริ่มต้นทำ HomeSchool #11”

บ้านเรียน

เริ่มต้นทำ HomeSchool #10

Joompot Sriyapan 

#เริ่มต้นทำHomeSchool #10
#บ้านเรียนศรียะพันธ์

การจัดการศึกษา homeschool ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่สอง

ประถมศึกษาช่วงชั้นที่สอง ประมาณ ป.4-ป.6 หรืออายุ 9-12 ปี ช่วงนี้มีความแตกต่างจากประถมต้นค่อนข้างมาก เด็กๆ มีความเปลี่ยนแปลงเยอะ แตกต่างจากช่วงก่อนที่ยังมีลักษณะแบบเด็กเล็กอยู่มาก รวมถึงเด็กที่เพิ่งมาทำบ้านเรียนในช่วงนี้ก็มีลักษณะแตกต่างกับเด็กที่ทำบ้านเรียนมาตั้งแต่ต้น

สำหรับเด็กที่ทำบ้านเรียนมาตั้งแต่อนุบาลหรือประถมต้น พ่อแม่ลูกเริ่มคุ้นเคยกับระบบนี้กันแล้ว ไม่ว่าใครจัดการศึกษาแนวไหนก็เริ่มคุ้นเคยกับแนวทางของบ้านของครอบครัวกันแล้ว ซึ่งหลักๆ ก็มีสองสามแบบ คือแนววิชาการ แนวทักษะดนตรีกีฬา และแนววิถีชีวิต

เล่าเฉพาะจากประสบการณ์ส่วนตัวก็แล้วกันครับ จริงๆ มีโอกาสได้เห็นแนวทางหรือผลจากการจัดการศึกษาของบ้านอื่นๆ บ้างเหมือนกัน ก็พบว่าช่วงนี้แต่ละบ้านเริ่มจะมีความแตกต่างกันชัดเจนขึ้น จากเดิมที่ประมาณๆ เดียวกัน เรียนด้วยกันได้บ้าง พอถึงวัยนี้ก็เริ่มจะมีแยกๆ กันบ้างแล้วตามสไตล์ของบ้านหรือสไตล์ของผู้เรียน Continue reading “เริ่มต้นทำ HomeSchool #10”

บ้านเรียน

เริ่มต้นทำ HomeSchool #9

Joompot Sriyapan 

#เริ่มต้นทำHomeSchool #9
#บ้านเรียนศรียะพันธ์

การจัดการศึกษา homeschool ระดับประถมศึกษา

เมื่อคิดจะทำ homeschool ระดับประถม เรื่องทางกฎหมายและเรื่องวุฒิการศึกษาก็จัดการไปตามลำดับครับ บางคนก็ราบรื่น บางคนก็ติดขัดบ้าง เร็วช้าต่างกัน แต่ถ้าจะจดทะเบียนให้ได้ ยังไงก็ต้องได้ครับ แทบไม่มีกรณีที่จดทะเบียนไม่ได้ มีแต่กรณีที่เลิกล้มไปก่อน บางคนติดเงื่อนไขเช่นพ่อแม่ไม่มีวุฒิการศึกษา หรืออยู่ห้องเช่า หรือเดินทางบ่อย หรือยากจน หรือทำงานทั้งคู่ …ไม่ใช่ประเด็นที่เจ้าหน้าที่จะไม่รับจดทะเบียนครับ ถ้ายืนยันจะทำ ต้องทำได้ เป็นสิทธิของพ่อแม่ผู้จัดการศึกษาตามกฎหมายเลย

กระบวนทางกฎหมายก็เรื่องหนึ่ง ทีนี้อยู่ทีจะสอนลูกอย่างไร

เคยเขียนเบื้องต้นไปแล้วว่าไปรวมกลุ่มช่วยกันสอน หรือไปอาศัยครูสอนพิเศษก็ได้ครับ ทั้งแบบแชร์กันสอนหรือจ้างมาสอนที่บ้าน ถ้าบริหารดีๆ ค่าใช้จ่ายไม่สูง โดยเฉลี่ยอาจจะแพงกว่าโรงเรียนรัฐบาล (ที่ไม่ใช่ห้องกิฟต์หรือโปรแกรมติวอะไรพิสดาร) แต่จะถูกสตางค์กว่าไปเข้าโรงเรียนเอกชนทั่วๆ ไป อันนี้ถูกแพงอยู่ที่งบของเราครับ บริหารตามงบได้ และไม่จำเป็นต้องไปใชัจ่ายเงินตามใคร มีมากใช้มาก มีน้อยใช้น้อยตามความเหมาะสม

กระบวนการเรียนนั้น ประถมต้นกับประถมปลายจะแตกต่างกันอยู่ Continue reading “เริ่มต้นทำ HomeSchool #9”

กฎหมาย, บ้านเรียน, ยื่นแผน

เริ่มต้นทำ HomeSchool #8

Joompot Sriyapan 

#เริ่มต้นทำHomeSchool #8
#บ้านเรียนศรียะพันธ์

homeschool ระดับประถม

การจดทะเบียนบ้านเรียนประถมศึกษามีได้หลายรูปแบบครับ

1. ไปจดทะเบียนที่สำนักงานเขตการประถมศึกษาใกล้บ้าน ถ้าในกรุงเทพฯ ก็ ถ.ศรีอยุธยา ถ้าต่างจังหวัดก็มักจะอยู่ที่ศูนย์ราชการหรือโรงเรียนประจำจังหวัด เจ้าหน้าที่ที่ดูแลจะเป็นฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ไปปรึกษาหรือขอเอกสารก่อนล่วงหน้าได้ครับ ไม่มีค่าใช้จ่าย

2. จดทะเบียนกับโรงเรียนที่มีโครงการบ้านเรียน ที่นิยมกันเช่น รร.หมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี, รร.รุ่งอรุณ กรุงเทพฯ หรือ รร.อื่นๆ ในแต่ละพื้นที่ ต้องถามๆ กันในกลุ่ม ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้มีระเบียบมีกติกาครับ ควรไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาก่อน หรือรอจังหวะที่เขามีสัมมนาหรือ open house ให้ไปคุย มีค่าใช้จ่ายตามแต่นโยบายของโรงเรียนนั้นๆ

3. จดทะเบียนกับศูนย์การเรียน…  จำคำนี้ให้แม่นครับ ศูนย์การเรียน ไม่ใช่ศูนย์การเรียนรู้ ไม่ใช่ศูนย์เรียนรู้ เพราะถ้าไปผิดที่จะคนละเรื่องกันเลยแล้วเค้าจะไม่รู้ว่าเรากำลังพูดอะไร ศูนย์การเรียน เป็นสถานศึกษาตามกฎหมายที่สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาพื้นฐานครับ “ศูนย์การเรียน” หาจากคำนี้ ปัจจุบันมีหลายสิบแห่งทั่วประเทศ ระบบจะคล้ายๆ โรงเรียนขนาดเล็ก หลายแห่งจะมีโครงการบ้านเรียน คือไม่ต้องไปเรียนทีศูนย์ แต่ไปจดทะเบียนกับโรงเรียนแล้วกลับไปเรียนที่บ้านได้ หลักการก็คล้ายๆ กับโรงเรียนที่มีโครงการ คือไปคุยกับเขา ไปสัมมนาหรือไปงาน open house แล้วก็ศึกษากฎกติกาหรือนโยบายแนวคิด ซึ่งแต่ละแห่งมีไม่เหมือนกัน ค่าใช้จ่ายก็ขึ้นกับแต่ละศูนย์ Continue reading “เริ่มต้นทำ HomeSchool #8”

บ้านเรียน, ยื่นแผน

เริ่มต้นทำ HomeSchool #7

Joompot Sriyapan 

#เริ่มต้นทำHomeSchool #7
#บ้านเรียนศรียะพันธ์

เล่าเรื่องการเริ่มต้นทำ homeschool มาหลายตอน แต่ยังมีคำถามเรือยๆ ครับว่า เริ่มต้นอย่างไร ก็เลยจะเขียนให้เจาะจงขึ้น

1. ถ้าเด็ก 0-4 ขวบ เริ่มต้นทำ homeschool ไม่ต้องทำอะไรครับ ถ้าอยู่บ้านก็อยู่ต่อไป ถ้าไปโรงเรียนก็แค่หยุดไป คุณพ่อคุณแม่หาหนังสือเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กมาอ่าน ที่นิยมกันมากๆ คือของคุณหมอชนิกา ตู้จินดา ขายดีตลอดกาล จะแนะนำพัฒนาการเด็กตั้งแต่ 0 ปีมาเลยแบบลงรายละเอียดยิบๆ เล่มนี้เล่มเดียวอยู่ หรือยุคนี้ก็จะนิยมอ่านหนังสือคุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ด้วย หรืออีกหลายๆ เล่มที่มาจากคุณหมอพัฒนการเด็ก ถ้ามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าหนังสือ กัดฟันซื้อหนังสือของคุณหมอชนิกาเล่มเดียวก่อน เริ่มจากตรงนั้น

จากนั้นลองหากลุ่ม meeting homeschool ใกล้ๆ บ้านครับ จะมีโพสต์แจ้งกันเรือยๆ ใน facebook group กลุ่มหลักคือ homeschool network แล้วค่อยๆ ตามหากลุ่มย่อยเฉพาะพื้นที่ไป เช่น กลุ่มนนทบุรี ปทุมธานี กลุ่มพระรามสอง กลุ่มเชียงใหม่ ฯลฯ ไปตามประกาศ meeting ได้เลย ไปคุย ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ได้เพื่อนใหม่ๆ ด้วย และจะได้เจอกรุ๊ปไลน์ย่อยๆ ไปอีก หลายกลุ่มเลย

2. อายุ 4-6 ขวบ อนุบาล บางคนเรียนอยู่อนุบาลแล้วแต่อยากออกมาทำ homeschool หรือบางคนกำลังจะเข้าอนุบาลแล้วมาคิดเทียบกับการทำ homeschool เอง กรณีนี้ถ้าลูกเข้าอนุบาลแล้ว แต่อยากออก ลูกไม่มีความสุข แม่ไม่มีความสุข ลูกป่วย หรือแค่อยากออก ก็ออกได้เลยครับ ไม่ต้องรอจบเทอมจบปี ไม่ได้มีความหมายอะไร แล้วก็ไม่รู้จะทนทำไม ก็ขึ้นกับวิจารณญาณแต่ละท่านละ อาจจะเสียดายเงิน ให้ลูกทรมานหรือป่วยให้คุ้มเงินค่าเทอมก่อนก็มี ไม่ต้องกลัวจะเรียนไม่ทันเพื่อนครับ อนุบาลไม่มีอะไรพิเศษ Continue reading “เริ่มต้นทำ HomeSchool #7”